CARI DALAM BLOG INI

Tuesday, October 13, 2009

DALIL 6 SIFAT SAHABAT

Dalil-Dalil 6Sifat Sahabat (http://beureunun.wordpress.com)

SEMUA SAHABAT MEMPUNYAI SIFAT-SIFAT YG BERBEZA, NAMUN ULAMA MERUMUSKAN DALAM DIRI SAHABAT ADA 6 SIFAT YG UTAMA, IAITU :
1. KALIMAH LAA ILLAHA ILLALLAH, MUHAMMADURRASULULLAH,
2. SOLAT KHUSYU DAN KHUDU,
3. ILMU DAN ZIKIR,
4. IKRAM MUSLIMIN,
5. IKHLAS NIAT, DAN
6. DAKWAH DAN TABLIGH.


6 SIFAT SAHABAT BUKANLAH KESEMPURNAAN AGAMA, NAMUN BILA KITA DAPAT BELAJAR DAN AMALKAN SIFAT2 YG ADA DALAM DIRI SAHABAT INI, MAKA KITA AKAN DAPAT MENGAMALKAN KESELURUHAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN KITA, INSYA-ALLAH

Dalil dalam Nash Al-Qur’an mengenai Iman :

(Al-Qur’an Surah: Al-Anbiya: 25)
(Al-Qur’an Surah: Al-Anfal: 2)
(Al-Qur’an Surah: Al-Ghofir 40: 51)
(Al-Qur’an Surah: Al- An-am 82)
(Al-Qur’an Surah: Al-An’am 162)
(Al-Qur’an Surah: Al-Anfal:1-4)
(Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 59)
(Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 65)
(Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 115-116)
(Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 150-152)

Kalimah LAA ILAHA ILLALLAHAH/ Keutamaan Iman
Hadis hadis Nabawi :

Abu Hurairah r.a katanya: “Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: “Iman itu mempunyai 66 atau 77 cabang, yang terafdal ialah kalimah lailahaillallah dan yang terendah adalah membuang duri (sesuatu yang mengangu) dari jalan, malu adalah cabang dari iman
(HR Muslim hal 47 dan Bukhari hal 6)

Ubadah bin Tsamit r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: “barang siapa yang bersaksi bahwa sesunguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah maka diharamkan baginya api neraka.
[‌ب]
(HR Muslim Hal 43, Tirmidzi Jilid 2 hal 88 dan menurutnya ini adalah hadis hasan sahih gharib)

Abu hurairah ra meriwayatkan, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Perbaharuilah iman kamu? Sahabat bertanya : “bagaimana kami memperbaharui iman kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab: Perbayakkanlah mengucapkan kalimah Lailahaillallah.
(HR Musnad Ahmad, Tabrani dan Targhib)
[‌ج]

Kalimah MUHAMMADUR RASULULLAH/ Keutamaan mengamal Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wassalam
Hadis hadis Nabawi :

Abu Hurairah ra dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesunguhnya beliau bersabda: demi Dzat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di TanganNya tiada seorangpun dikalangan umat ini baik Yahudi dan Nasrani yang telah mengenal ku (Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam) kemudian mati dengan tidak beriman dengan risalah aku bawa melainkan ia berada dikalangan ahli neraka.” (HR Muslim jilid 1 hal 86)

Abu hurauirah r.a sesunguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda:”setiap ummatku akan masuk syurga kecuali orang yang engan,” sahabat bertanya “ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah orang yang engan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa taat kepada ku ia akan masuk syurga dan barangsiapa yang ingkar kepada ku sesunguhnya ia enggan (masuk syurga) (HR Bukhari jilid 2 hal 108)

Abu hurairah r.a meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda; barangsiapa yang berpegang teguh pada sunnahku semasa kerusakan umatku baginya pahala satu mati syahid (Hr Tabrani)

Dalil dalam Nash Al-Qur’an mengenai Solat :
(Al-Qur’an Surah: Al-Ankabut: 45)
(Al-Qur’an Surah: Ar-Rum : 31)
(Al-Qur’an Surah: Al-Mu’minun: 1-2)
(Al-Qur’an Surah: Al-Ma’arij: 34-36)
(Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 103)
(Al-Qur’an Surah: Hud: 144)
(Al-Qur’an Surah: Al-mudatsir: 38-48)
(Al-Qur’an Surah: Al-Muzammil: 1-4)
(Al-Qur’an Surah: Al-furqan: 63-64)
(Al-Qur’an Surah: Az-Zumar: 9)

Keutamaan/Fadhilat Solat
Hadis hadis Nabawi:

Abu Hurairah ra dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesunguhnya beliau bersabda: Salat fardhu lima waktu, solat jumat ke jumat berikutnya ramadhan ke ramadhan berikutnya adalah penebus dosa diantara keduanya jika terhindar dari dosa-dosa besar.”
(HR Muslim. Hal 122, juga Ahmad dan Tirmidzi)

Abi Amir As-Syaibani dari Abdulah Ibn Mas’ud ia berkata “Aku telah bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam: “Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT? Jawab rasulullah sallallahu alaihi wasallam;”Shalat tepat pada waktunya (ila akhiri hadis tawil Pen)
(HR Al-Bukhari hal 76 Tirmizi hal 30)

Ibnu Umar r.a. sesunguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Shalat dengan berjamaah lebih utama 27 derjad daripada shalat sendirian (HR Al-Bukharai hal 89 Muslim jilid 1 hal 231)

Dalil dalam Nash Al-Qur’an mengenai Ilmu
(Al-Qur’an Surah: Al-Mujadalah : 11)
(Al-Qur’an Surah: Thoha: 114)
(Al-Qur’an Surah: Al- fatir: 28)
(Al-Qur’an Surah: Az-zumar: 9)
(Al-Qur’an Surah: Al-Ankabut:43)
(Al-Qur’an Surah: Al-baqarah 151)
(Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 113)
(Al-Qur’an Surah: An-Naml: 15)
(Al-Qur’an Surah: Al-Baqarah: 44)
(Al-Qur’an Surah: Huud: 88)

Keutamaan/Fadhilat Ilmu
Hadis hadis Nabawi:

Abu Hurairah ra dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesunguhnya beliau bersabda: Tidaklah seseorang lelaki itu menempuh jalan untuk mencari ilmu agama melainkan Allah SWT memudahkan untuknya jalan ke surga” (HR Muslim, Jilid 2 hal 345, Tirmidzi, Al-Bukhari dan Abu dawud hal 512)

Dari Hamid bin Abdur Rahman katanya: Aku mendengar Muawiyah r.a berkhutbah, ia berkata aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda:” Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan keatas dirinya maka Allah memberikan kepadanya kepahaman dalam Agama
(HR Muslim dan Al-Bukhari hal 16)

Abu hurairah r.a berkata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda:”Apabila meninggal seorang manusia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendo’akan orang tuanya (HR muslim dalam Wasiat-wasiat jilid 2 hal 41)

Dalil dalam Nash Al-Qur’an mengenai Zikir
1. (Al-Qur’an Surah: Al-Ahzab: 40-44)
2. (Al-Qur’an Surah: Al-Ahzab: 35)
3. (Al-Qur’an Surah: Ar-Rad :28)
4. (Al-Qur’an Surah: An-Ankabut 45)
5. (Al-Qur’an Surah: Al-Muzamil 8)
6. (Al-Qur’an Surah: Al-A’raf: 205)
7. (Al-Qur’an Surah: Az zukruf 43: 36)
8. (Al-Qur’an Surah: Asshafat: 143-144)
9. (Al-Qur’an Surah: Al-Ahzab: 41-42)
10. (Al-Qur’an Surah: Al-Ahzab: 56)

Keutamaan/Fadhilat Zikir
Hadis hadis Nabawi:

Abu Hurairah ra dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesunguhnya beliau bersabda:Tujuh golongan yang akan dianui oleh Allah dibawah naunganNya pada hari dimana tidak ada naugan kecuali Allah, yaitu:

1. Imam (Pemimpin) yang adil.
2. Pemuda yang tumbuh dengan beribadat kepada Allah SWT.
3. Lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan mesjid
4. Dua orang lelaki yang berkasih sayang karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah.
5. Lelaki yang digoda oleh wanita jelita dan bangsawan dia berkata: Aku takut Allah.
6. Lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan
7. Lelaki(wanita) yang menginati Allah bersendirian, sehingga berlinangan air matanya.

Abu hurairah r.a dan Abu said Al-Khudri ra. Sesunguhnya mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: tidaklah suatu kaum yang berkumpul untuk mengingat Allah , melainkan para malaikat dating mengerumuni mereka, rahmat meliputi mereka sakinah (ketenagan) turun dalam hati mereka Alla menyebut nama-nama mereka dihadapan para malaikat yang berada disisiNya
(HR Muslim Jilid 2 hal 345 Tirmidhy jilid 2 hal 173)

Abu musa r.a nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Perumpamaan orang mengigati Allah dengan orang yang tidak mengingatiNya seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati
(HR Al-Bukhari hal 948, Muslim hal 265)

Keutamaan/Fadhilat ikramul muslimin
Hadis hadis Nabawi :

1. Abu Hurairah ra dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesunguhnya beliau bersabda: barangsiapa menzhalimi saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan (kerelaan darinya), karena bukanny banyaknya dinar dan dirham yang akan diambil untuk diberikan kepada saudaranya (sebagai penebus kedhaliman yang pernah dilakukannya), tetapi akan diambil darinya kebaikan-kebaikannya. Apabila kebaikannya sudah habis maka akan diambil dosa-dosa saudaranya yang dizhalimi dan akan dibebankan kepadanya.”
(HR. Al-Bukhari dalam bab “Qisas [ada hari Qiamat, hal 967)

2. dari Abdullah ibn Amr r.a: sesunguhnyan seorang lelaki telah bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam: siapakah yang lebih baik keislamannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kamu memberi makan dan mengucapkan slam kepada setiap orang (islam) yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal (HR.Muslim hal: 48 Al-bukhari hal 6)

3. dari Abdulah bin Umar r.a; sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam: “ muslimin yang mana yang terbaik? Bersabda rsulullah sallallahu alaihi wasallam:” sesiapa saja yang dapat menyelamatkan muslimin (orang islam lainnya) dengan tangan nya dan ucapannya. (HR. Muslim)

Dalil dalam Nash Al-Qur’an mengenai Ikhlas Niat
1. (Al-Qur’an Surah: Al-bayyinah: 5)
2. (Al-Qur’an Surah: Hud: 15-16)

Keutamaan/Fadhilat iklas Niat
Hadis hadis Nabawi :
1. Alqamah bin Waqqas Al-laitsi berkata aku mendengar Amirul Mukminin Umar Ib Khattab r.a berkata berkata diatas mimbar :” saya telah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesunguhnya amal perbuatan itu (tergantung) kepada niatnya. Dan sesunguhnya bagi setiap orang itu sebagaimana yang diniatkan.
(HR Bukhari hal 2)

2. dari Anas bin Malik r.a dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam; beliau bersabda: “ barang siapa yang meninggal dunia ini ikhlas karena mendambakan wajah Allah (berjumpa dengan dengn rindu & cinta kepada Allah) dan tidak menyekutukan Nya. Dan mendirikan solat dan membayar zakat dan meningal dunianya Allah redha keatas nya.
(H.R ibnu majah dan Hakim)

3. Dari Abu hurairah r.a berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: bersabda: Allah SWT berfirman: Akulah yang Maha Kaya diantara sekutu-sekutu. Barangsiapa mengerjakan sesuatu amalan sedangkan ia menyekutukan Aku dengan yang lain dengn amalannya. Maka Aku akan biarkannya (untuk meminta pahala) kepada sekutunya itu.”
(HR. Muslim bab “Zuhud hal 411)

Dalil dalam Nash Al-Qur’an mengenai Berjuang dijalan Allah
1. (Al-Qur’an Surah: An-Nisa: 66-68)
2. (Al-Qur’an Surah: Al-Hujurat: 15)
3. (Al-Qur’an Surah: At-Taubah: 199-122)

Keutamaan/Fadhilat Berjuang dijalan Allah
Hadis hadis Nabawi :

1. Dari Fudhalah bin Ubaid r.a berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: bersabda: Setiap mayat akan ditutup dengan amalnya, kecuali orang yang mati ketika ribath 9berjuang) dijalan Allah. Karena sesunguhnya amalnya akan bertambah hingga hari kiamat dan ia akan selamat dari Azab kubur.” Dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mujahid juaga ialah orang yang bias memerangi nafsunya” (HR tirmizi, Jilid 2 hal 195) (hadis hasan sahih)


No comments:

Post a Comment

JAZAKALLAH KERANA SUDI ZIARAH DAN BAGI KOMEN, INSYALLAH KALAU ADA KELAPANGAN SAYA AKAN BALAS KOMEN TUAN-TUAN.SILA TINGGALKAN E-MAIL / WEBSITE, INSYALLAH.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails